Door het treffen van de juiste bouwkundige brandwerende voorzieningen, kan de kans op brand en uitbreiding van een brand worden beperkt.


Wat is bouwkundige brandpreventie?

Bouwkundige brandpreventie is in feite het gebouw op een bouwkundig niveau, brandwerend zo veilig mogelijk te maken. Bouwkundige brandpreventie heeft een aantal doelen:

  1. De kans op brand beperken
  2. De kans op uitbreiding van een brand beperken
  3. Mensen die in het gebouw bevinden de gelegenheid bieden zich tijdig in veiligheid te kunnen brengen

Om deze doelen te realiseren, is het belangrijk dat je de juiste brandwerende voorzieningen treft. In het bouwbesluit en staan richtlijnen beschreven op de minimale vereisten waar een bepaald gebouw of een bepaalde ruimte aan moet voldoen ten aanzien van brandwerendheid en brandveiligheid.

Brandwerend werken

Brandwerend werken is een breed begrip en de kern van Bouwkundige brandpreventie. Brandwerend werken bestaat onder andere uit:

  • De hoofddraagconstructie van een gebouw zodanig beschermen dat deze bij een brand een minimale duur tot zo lang als mogelijk blijft staan.
  • Brandwerende afdichtingen realiseren van doorvoeringen en sparingen, zodat er geen brandoverslag kan plaatsvinden van de ene ruimte naar de andere.
  • Brandwerend het gebouw compartimenteren, zodat de brand minder snel uitbreidt.

Brandwerend werken kan je realiseren door het toepassen van verschillende bouwkundige brandpreventie oplossingen.

Bouwkundige brandpreventie oplossingen

RTM Brandpreventie is specialist in het toepassen van bouwkundige brandpreventie voorzieningen. Hierbij kan je denken aan het volgende:

Brandwerende staalbekleding

Hoofddraagconstructies, opgebouwd uit stalen kolommen en stalen liggers, moeten in veel gevallen brandwerend bekleed worden. Door deze constructies te voorzien van brandwerende staalbekledingen, realiseer je een brandwerendheid tot 180 minuten en creëer je direct een basis om de constructie gemakkelijk af te werken. Het verschil tussen een constructie met en zonder deze brandwerende staalbekleding, is vaak het verschil tussen een volledig verloren gebouw door instorting of een gebouw dat na een renovatie weer snel in gebruik kan worden genomen.

Brandwerende doorvoeringen

De eisen op het gebied van brandveiligheid voor nieuw te bouwen projecten en bestaande gebouwen zijn de laatste jaren flink aangescherpt. Bouwwerken die voor deze aanscherping zijn gebouwd, voldoen helaas niet aan de nieuwe normen voor brandveiligheid.  

Een veel voorkomend probleem is dat doorvoeringen niet brandwerend zijn uitgevoerd en daardoor niet voldoen aan de NEN 6068 WBDBO norm. Doorvoeringen zijn bijvoorbeeld leidingen, buizen, afvoeren, aanvoeren en kabels die van de ene ruimte naar de andere ruimte gaan. Het is belangrijk dat deze op een dusdanige wijze met de juiste brandwerende middelen worden afgedicht (bijvoorbeeld via Brandmanchetten, brandwerende kit, brandwerend schuim en brandwerende PUR, dat een brand niet via de doorvoeringen kan overslaan van de ene ruimte naar de andere.

Brandwerende wanden

Het is gebruikelijk dat bij grote kantoorpanden en grote gebouwen vaak een open vloerplan wordt gerealiseerd en dan met niet dragende wanden word opgedeeld in verschillende ruimtes. Dit maakt de ruimte flexibel verhuurbaar en in te delen. Ook komt het vaak voor dat bij oude gebouwen er uitbraken worden gerealiseerd van het ene gebouw naar het andere gebouw, om zo meer vloeroppervlakte bij elkaar te combineren. We zien dit vaak terug in de horeca en retail. Een nadeel van deze trends is dat de brandwerendheid vaak in het geding is. Een simpel gipswandje of kantoorwandje is onvoldoende brandwerend en zal snel bezwijken onder een felle brand. Dit kan eenvoudig opgelost worden door een keuze te maken om bepaalde wanden in het gebouw uit te voeren met een brandwerend wandsysteem. Dit noemen we een brandwerende scheidingswand. Door toepassing van een brandwerende scheidingswand, is het mogelijk om tot meer dan 120 minuten brandwerendheid te realiseren. Bijkomstig voordeel is dat deze wanden ook een uitstekende geluidswering hebben.

brandwerende wanden

Brandwerende plafonds

Eén van de meest voorkomende manieren voor overslag van brand van de ene ruimte naar de andere, is via plafonds. Bijvoorbeeld via verlaagde plafonds, systeemplafonds, een plafond met een houten balklaag of een zolder, is het risico op uitbreiding van de brand via het plafond het grootst. De brand weet dan eenvoudig een weg te vinden in het plafond en verspreid zich razendsnel in de holle ruimtes boven het afgewerkte plafond naar andere ruimtes.Door toepassing van de juiste brandwerende plafondafwerking, kan een branduitbreiding zeer sterk worden vertraagd. Zo is het mogelijk om plafonds tot wel 120 minuten brandwerend te maken. Dit is een zeer ruimte tijd, waardoor de brandweer genoeg gelegenheid heeft om de brand op te sporen en te bestrijden in de ruimte waar deze is ontstaan, nog voordat deze verder in het gebouw zich heeft weten te verspreiden. Dit is het verschil tussen leven en dood van personen in het gebouw en een verschil tussen een schade van enkele duizenden euro's en vele tonnen.

brandwerende plafonds

Brandwerende vloeren

Niet in alle situaties is het mogelijk om brandwerende plafonds toe te passen. In die gevallen is er de mogelijkheid om de brand te compartimenteren via brandwerende vloeren. Met name wanneer een bouwwerk is uitgerust met een houten draagconstructie, is het raadzaam om brandwerende vloeren toe te passen. Ze worden ook veel toegepast in vloerconstructies in lichte staalbouw brandwerend te maken. Met brandwerende vloeren kan probleemloos tot 120 minuten brandwerendheid worden gerealiseerd.

Brandwerende deuren

In een veilige omgeving wonen en werken: daar geven we allemaal een hoge prioriteit aan. Brandveiligheid is één van de zaken die hierbij aandacht vraagt. Om de schade bij brand te beperken, wil je de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Brandwerende deuren helpen hierbij. Brandwerende deuren zorgen ervoor dat de ruimte achter de deur tot wel 60 minuten niet aangetast kan worden door brand. De schade zal op deze manier zo veel mogelijk worden beperkt en het geeft mensen in andere ruimtes de gelegenheid zichzelf tijdig in veiligheid te brengen. Brandwerende deuren zien eruit als normale deuren. Van buiten zie je dus niet dat ze brandwerend zijn. Wel zijn ze uitgerust met een deurdranger zodat ze altijd gesloten zijn en ze zijn zwaarder in gewicht dan een normale deur. Verder zie je er werkelijk niet aan af dat het een speciale deur is, totdat er brand uitbreekt.

brandwerende deuren

Brandwerende beglazing

Brandwerend glas is veiligheidsglas dat als doel heeft de doorslag en overslag van brand te vertragen. Brandwerend glas is verkrijgbaar in verschillende classificaties. Met de juiste brandwerende beglazing kan een brandwerendheid tot wel 60 minuten worden gerealiseerd. Dit geeft de aanwezigen een vluchtroute om het gebouw snel en veilig te kunnen verlaten. De keuze van welk type brandwerend glas is onder andere afhankelijk van het type gebouw, de functie en de geldende voorschriften, eisen en normen omtrent brandveiligheid beschreven in het bouwbesluit. Brandvertragend glas wordt in de praktijk aangebracht in kozijnen, ramen, deuren en wanden die als brandcompartimentscheiding dienen. Deze brandscheiding zorgt ervoor dat, gedurende een bepaalde tijd, vuur en rook de vluchtroute niet blokkeert.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jouw gebouw voldoet aan de strengste eisen op gebied van brandwerendheid.