Om te voldoen aan verschillende brandweringsnormen, is het noodzakelijk om (periodieke) inspecties en rapportages te laten uitvoeren.


Inspectie brandbeveiliging

Als gebruiker van een gebouw ben je volgens het Bouwbesluit 2012 verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Zo mag een bedrijfsverzamelgebouw, hotel, winkel, grote bedrijfshal, ziekenhuis of kinderdagverblijf niet brandgevaarlijk zijn voor gebruikers en de omgeving. Dit houdt vooral in dat bij brand iedereen snel en veilig moet kunnen vluchten. Verder wil je dat de schade beperkt blijft met bedrijfscontinuïteit als doel. Om te bewijzen dat je gebouw voldoet aan de normen van het bouwbesluit, heb je een inspectiecertificaat nodig.

Beoordeling brandveiligheid

Bij een beoordeling van de brandveiligheid toetsen wij het bouwplan en/of het gebouw aan de regelgeving zoals die vastligt in het Bouwbesluit 2012. Zijn er aanpassingen nodig, dan bespreken we samen hoe je die kunt doorvoeren. Ook bekijken we hoe je met slimme oplossingen kosten kunnen besparen. De beoordeling  brandveiligheid presenteren we in een duidelijke en eenvoudige rapportage met begeleidende tekening. Je kunt deze beoordeling tevens gebruiken bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Inspecties en rapportages

Vuurlastberekening

Een belangrijk onderdeel van de ‘rapportage beheersbaarheid van brand’ is de vuurlastberekening. Het komt erop neer dat de grootte van een brandcompartiment in relatie tot de aanwezige opgeslagen materialen (de vuurbelasting) zodanig moet zijn dat een eventuele brand door de brandweer te beheersen is. Wij kunnen de vuurlastberekening en andere onderdelen van de rapportage beheersbaarheid van brand voor je verzorgen. De gemeentelijke brandweer moet het gebruik van de methode wel goedkeuren.

Brandoverslagberekening

Brandoverslag is de uitbreiding van brand van een brandruimte naar een andere ruimte uitsluitend via de buitenlucht. Je kunt brandoverslag vertragen door het toepassen van brandwerende ramen, deuren, gevels of daken. Een brandoverslagberekening laat zien of je die brandwerende voorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructies moet opnemen of dat er geen risico is op brandoverslag. RTM Brandpreventie kan deze brandoverslagberekening voor je maken, maar wij beperken ons niet enkel tot het maken van de berekening. Wij verzorgen indien gewenst ook het treffen van de nodige brandwerende voorzieningen om aan de eisen te voldoen.

Inspectiecertificaat brandveiligheid

Voor een brandveilig gebouw heb je een inspectiecertificaat nodig. Maar hoe kom je daaraan? Goede brandbeveiligingsinstallaties die aan de eisen voldoen, en regelmatig beheer en onderhoud, met bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen, zorgen samen voor de benodigde brandbeveiliging. De bouwkundige voorzieningen kan je door RTM Brandpreventie laten controleren. Als alles in orde is, ontvang je van ons het inspectiecertificaat. Hiermee toon je aan dat jouw brandbeveiligingsinstallaties aan de eisen voldoen. Dit inspectiecertificaat is ook belangrijk voor je verzekeraar. Constateren we gebreken, dan informeren wij je met een plan van aanpak hoe je die kan verhelpen. Ook kunnen wij deze herstelwerkzaamheden voor je uit handen nemen.

Beperkte geldigheid van inspectiecertificaten

Inspectiecertificaten voor brandwerendheid zijn slechts beperkt houdbaar. Dit wil zeggen dat de inspectie periodiek opnieuw moet worden uitgevoerd. Dit is om te waarborgen dat alle bouwkundige brandwerende voorzieningen nog voldoen en er geen gebreken zijn ontstaan die de brandveiligheid in gevaar brengen. In principe heb je de volgende geldigheidstermijnen:

  • 1 jaar wanneer het certificaat doorgemeld dient te worden aan de meldkamer van de brandweer
  • 3 jaar wanneer er geen sprake is van doormelding aan de meldkamer van de brandweer.


Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jouw gebouw voldoet aan de strengste eisen op gebied van brandwerendheid.