Bedrijven die werken met elektrische- installaties en gereedschap dienen deze aan een jaarlijkse wettelijke verplichte keuring te onderwerpen.

NEN 3140 keuringen

Als je de veiligheid van je elektrische- installaties en gereedschap wilt waarborgen en zorgen voor een veilige werkomgeving, dan is een periodieke NEN 3140 keuring de beste manier. Dankzij een periodieke keuring, ben je er zeker van dat je elektrische- installaties en gereedschap in goede staat blijft. Hiermee voorkom je ernstige incidenten zoals elektrocutie en verwondingen.  


Voordelen van een NEN 3140 keuring

Door periodiek een NEN 3140 keuring te laten uitvoeren, kan je:

  • Bewijzen dat je elektrische- installaties en gereedschap voldoet aan de ARBO wetgeving. Hierdoor kan je moeilijker aansprakelijk worden gesteld indien er toch een incident is.
  • Laten zien aan iedereen (medewerkers, ARBO dienst en klanten) dat een veilige werkomgeving voor jou belangrijk is. 
  • Het risico op incidenten en boetes minimaliseren.

NEN 3140 Keuring

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Nee, er is geen wettelijke verplichting om de veiligheid van elektrische- installaties en gereedschap te garanderen, tenzij het vaste installaties betreft die vallen onder de NEN 1010 en het bouwbesluit. Wel moet een werkgever vanuit de ARBO wet zorgen voor een veilige werkomgeving voor het personeel. Daar komt een NEN 3140 keuring om de hoek kijken, want door een periodieke keuring aan de hand van de NEN 3140 kan je dit waarborgen.

Hoe gaat een keuring in zijn werk?

De scope en werkzaamheden worden vooraf vastgelegd in een inspectieplan. Hiermee is het voor jou en ons op voorhand duidelijk welke werkzaamheden worden uitgevoerd en voorkomen we gezamenlijk verwarring achteraf.

Het is altijd nodig dat er een installatie verantwoordelijke aanwezig is tijdens de keuring. Dit is degene binnen je bedrijf die de verantwoordelijkheid heeft over alle elektrische- installaties en gereedschap. 

Afwijkingen worden nauwkeurig getoetst aan de NEN 3140 norm en in een rapport beschrijven wij de afwijkingen duidelijk en overzichtelijk. Zo weet je precies waar je aanpassingen moet doorvoeren, om te zorgen dat alles voldoet aan de NEN 3140 norm. Indien wij situaties met acuut gevaar voor de veiligheid waarnemen, dan zullen wij dit uiteraard direct melden en daar niet mee wachten tot het rapport is geschreven. Zo kan je direct actie ondernemen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jouw gebouw voldoet aan de strengste eisen op gebied van brandwerendheid.